اطلاعیه مهم جلسات بعدی هیئت

با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم احتیاط و اهمیت سلامت خادمان اهل بیت جلسات آینده هیئت بیت الرقیه محفل رهروان شهدا گتوند تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام می گردد.