دانلود گزارش صوتی و تصویری شب اول محرم الحرام ۱۴۴۴

📷 گزارش تصویری
شب اول محرم ۱۴۴۴
هفتم مرداد ۱۴۰۱

هیئت بیت الرقیه
محفل رهروان شهداء گتوند
[ @BYTG3 | BYTG3.ir ]
👇👇👇

گزارش صوتی جلسه

لینک ها مستقیم و نیم بها میباشند

{در صورت هر گونی خرابی به پشتیبان سایت اطلاع دهید}

 Year
۰۱۱۰ files(s)  
۰۱شب اول محرم ا هیئت بیت الرقیه س محفل رهروان شهداMPEG 1 Layer III
۰۱:۳۱:۲۲ | ۹۲.۱۲ MB | 10 file(s)
۰۱ شیخ هادی فرج پور – سخنرانی و روضه۲۵:۵۱ | ۱۱۲ kbps | 21.12 MB
۰۲ کربلایی حسین فرج پور – روضه۲۶:۵۵ | ۱۱۲ kbps | 21.98 MB
۰۳ کربلایی حسین فرج پور – پیش زمینه ” پدرم خادم دربار حسین “۰۲:۱۲ | ۱۱۲ kbps | 2.18 MB
۰۴ کربلایی حسین فرج پور – زمینه ” باز دل بی تاب من “۱۰:۳۶ | ۱۱۲ kbps | 8.91 MB
۰۵ کربلایی امیرمحمد اسکندری – شور ” بسم الله عزای محرم “۰۴:۲۵ | ۱۹۲ kbps | 6.49 MB
۰۶ کربلایی سجاد فتحی نیا – شور ” یه روزی به کار میام “۰۵:۱۰ | ۱۹۲ kbps | 7.51 MB
۰۷ کربلایی امیرمحمد اسکندری – واحد ” تموم سال و حسین “۰۳:۲۲ | ۱۹۲ kbps | 5.06 MB
۰۸ کربلایی امیرمحمد اسکندری – شور ” جان سلام “۰۴:۵۵ | ۱۹۲ kbps | 7.18 MB
۰۹ کربلایی امیرمحمد اسکندری – چهارضرب ” پای غمت گیرم حسین “۰۳:۲۵ | ۱۹۲ kbps | 5.13 MB
۱۰ کربلایی حسین فرج پور – چهارضرب ” آقای من دین و دنیای من “۰۴:۲۷ | ۱۹۲ kbps | 6.55 MB
۱۴۰۱

دسترسی به همه فایل ها