گزارش صوتی و تصویری جلسه عزاداری شام شهادت حضرت زهرا ۱۴۰۰

📷گزارش تصویریشام شهادت حضرت صدیقه شهیده سلام الله علیها پنج شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۰[ @BYTG3 | BYTG3.ir ]👇   Artist Album Year Genre ۰۱ ۸ files(s)     ۰۱ شام شهادت حضرت زهرا ا هیئت بیت الرقیه س محفل رهروان شهدا MPEG 1 Layer III۰۱:۰۹:۵۴ | ۶۷.۹۱ MB | 8 file(s) ۰۱ شیخ مصطفی مرادی – […]

گزارش صوتی و تصویری جلسه عزاداری شب شهادت حضرت زهرا ۱۴۰۰

📷گزارش تصویریشب شهادت حضرت صدیقه شهیده سلام الله علیها چهار شنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰[ @BYTG3 | BYTG3.ir ]👇   Artist Album Year Genre ۰۱ ۸ files(s)     ۰۱ شب شهادت حضرت زهرا ا هیئت بیت الرقیه س محفل رهروان شهدا MPEG 2 Layer III۰۱:۳۳:۱۹ | ۷۱.۱۸ MB | 8 file(s) ۰۱ شیخ محسن غفاری – […]

گزارش صوتی و تصویری جلسه عزاداری فاطمیه اول ۱۴۰۰ – شب اول

📷گزارش تصویریعزاداری شهادت حضرت صدیقه شهیده سلام الله علیهاپنج شنبه ۲۵آذر[ @BYTG3 | BYTG3.ir ]👇   Artist Album Year Genre ۰۱ ۱۰ files(s)     ۰۱ شب اول فاطمیه اول ا هیئت بیت الرقیه س محفل رهروان شهدا MPEG 1 Layer III۰۱:۱۵:۳۹ | ۸۵.۰۳ MB | 10 file(s) ۰۱ سید کاظم حسینی – سخنرانی و روضه۲۸:۵۶ […]