دانلود گزارش صوتی و تصویری شب ۲۲ و ۲۳ رمضان

📷 گزارش تصویریشب بیست و دوم و بیست و سوم رمضان – آخرین شب قدر سال ، عزاداری شهادت امیرالمومنین و سفره کریمانه امیرالمومنین۳و۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیئت بیت الرقیه محفل رهروان شهداء گتوند[ @BYTG3 | BYTG3.ir ]👇👇👇 گزارش صوتی شب ۲۲ Artist Album Year Genre ۰۱ ۷ files(s)     ۰۱ شب بیست و دوم […]

دانلود گزارش صوتی و تصویری شب بیست و یکم رمضان

📷گلچین گزارش تصویریشب بیست ویکم رمضان – دومین شب قدر و عزاداری شهادت امیرالمومنین۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیئت بیت الرقیه محفل رهروان شهداء گتوند[ @BYTG3 | BYTG3.ir ]👇👇👇   Artist Album Year Genre ۰۱ ۱۱ files(s)     ۰۱ شب بیست و یکم رمضان ا هیئت بیت الرقیه س محفل رهروان شهدا MPEG 2 Layer III۰۱:۳۹:۲۳ […]

دانلود گزارش صوتی و تصویری شب بیستم رمضان

📷گلچین گزارش تصویریشب بیستم رمضان – عزاداری شهادت امیرالمومنین۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیئت بیت الرقیه محفل رهروان شهداء گتوند[ @BYTG3 | BYTG3.ir ]   Artist Album Year Genre ۰۱ ۴ files(s)     ۰۱ شب بیستم رمضان ا هیئت بیت الرقیه س محفل رهروان شهدا MPEG 1 Layer III۰۰:۳۶:۴۱ | ۵۲.۰۴ MB | 4 file(s) ۰۱ شیخ […]

دانلود گزارش صوتی و تصویری شب نوزدهم رمضان

📷گلچین گزارش تصویریشب نوزدهم رمضان – احیا شب قدر و عزاداری شب ضربت خوردن امیرالمومنین۳۱فروردین ۱۴۰۱ هیئت بیت الرقیه محفل رهروان شهداء گتوند[ @BYTG3 | BYTG3.ir ] ۰۱ ۵ files(s)     ۰۱ شب نوزدهم رمضان ا هیئت بیت الرقیه س محفل رهروان شهدا MPEG 1 Layer III۰۱:۰۰:۰۹ | ۵۷.۴۱ MB | 5 file(s) ۰۱ شیخ […]