گزارش صوتی و تصویری جلسه عزاداری فاطمیه اول ۱۴۰۰ – شب اول

📷گزارش تصویری
عزاداری شهادت حضرت صدیقه شهیده سلام الله علیها
پنج شنبه ۲۵آذر
[ @BYTG3 | BYTG3.ir ]
👇

 ArtistAlbumYearGenre
۰۱۱۰ files(s)  
۰۱شب اول فاطمیه اول ا هیئت بیت الرقیه س محفل رهروان شهداMPEG 1 Layer III
۰۱:۱۵:۳۹ | ۸۵.۰۳ MB | 10 file(s)
۰۱ سید کاظم حسینی – سخنرانی و روضه۲۸:۵۶ | ۱۱۲ kbps | 23.60 MB
۰۲ کربلایی حسین فرج پور – روضه۱۱:۱۶ | ۱۱۲ kbps | 9.44 MB
۰۳ کربلایی امیرمحمد اسکندری – پیش زمینه۰۱:۲۳ | ۱۹۲ kbps | 2.33 MB
۰۴ کربلایی امیرمحمد اسکندری – زمینه ” این روزا نیستی فاطمه “۰۵:۰۸ | ۱۹۲ kbps | 7.46 MB
۰۵ کربلایی امیرمحمد اسکندری – شور ” و یطعمون الطعام “۰۴:۰۹ | ۱۹۲ kbps | 6.13 MB
۰۶ کربلایی امیرمحمد اسکندری – واحد ” دلتنگ صداتم مادر “۰۴:۰۲ | ۱۹۲ kbps | 5.97 MB
۰۷ کربلایی امیرمحمد اسکندری – واحد ” محبتت رو مادر تو زندگیم حس کردم “۰۳:۳۷ | ۱۹۲ kbps | 5.40 MB
۰۸ کربلایی امیرمحمد اسکندری – شور ” میر خیبر شکن “۰۳:۰۲ | ۱۹۲ kbps | 4.59 MB
۰۹ کربلایی حسین فرج پور – شور لطمه زنی ” ای که در کوچه ها افتادی “۰۹:۴۱ | ۱۹۲ kbps | 13.73 MB
۱۰ کربلایی حسین فرج پور – شور ” خودم و تو دردسر انداختم “۰۴:۱۹ | ۱۹۲ kbps | 6.36 MB
۱۴۰۰