گزارش صوتی و تصویری جلسه عزاداری شب شهادت حضرت زهرا ۱۴۰۰

📷گزارش تصویری
شب شهادت حضرت صدیقه شهیده سلام الله علیها

چهار شنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
[ @BYTG3 | BYTG3.ir ]
👇

 ArtistAlbumYearGenre
۰۱۸ files(s)  
۰۱شب شهادت حضرت زهرا ا هیئت بیت الرقیه س محفل رهروان شهداMPEG 2 Layer III
۰۱:۳۳:۱۹ | ۷۱.۱۸ MB | 8 file(s)
۰۱ شیخ محسن غفاری – سخنرانی و روضه۳۷:۴۵ | ۶۴ kbps | 17.70 MB
۰۲ کربلایی حسین فرج پور – روضه حضرت زهرا۲۲:۳۰ | ۹۶ kbps | 15.87 MB
۰۳ کربلایی حسین فرج پور – زمینه ” همه مادر دارن من ندارم”۰۸:۴۱ | ۹۶ kbps | 6.38 MB
۰۴ کربلایی حسین فرج پور – شور لطمه ” حیدر شد خون جگر “۰۶:۱۷ | ۹۶ kbps | 4.73 MB
۰۵ کربلایی امیرمحمد اسکندری – شور ” عاشقانه رو سرم دستی بکش مادرانه “۰۴:۵۴ | ۱۹۲ kbps | 7.16 MB
۰۶ کربلایی امیرمحمد اسکندری – شور ” به میدان آمده “۰۳:۲۸ | ۱۹۲ kbps | 5.20 MB
۰۷ کربلایی حسین فرج پور – شور ” این عشقی که به سر من افتاده “۰۳:۲۸ | ۱۹۲ kbps | 5.20 MB
۰۸ کربلایی حسین فرج پور – چهارضرب ” تو شه سریر ولایتی “۰۶:۱۲ | ۱۹۲ kbps | 8.94 MB
۱۴۰۰