گزارش صوتی و تصویری جلسه روضه هفتگی و مناجات شعبانیه۲۰ فروردین ۱۴۰۰