مراسم بعدی : مناجات شعبانیه و روضه هفتگی

🍃 جلسه روضه هفتگی و مناجات شعبانیه جمعــــه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰؛ از ساعت ۲۲گلزارشهدا محل برگزاری دعای ندبهویژه برادران وخواهرانبا رعایت شیوه نامه های بهداشتی رسانه_باشید هیئت بیت الرقیــهمحفل رهروان شهدا[ @BYTG3 | BYTG3.ir ]