دانلود گزارش صوتی و تصویری شب ۲۲ و ۲۳ رمضان

📷 گزارش تصویری
شب بیست و دوم و بیست و سوم رمضان – آخرین شب قدر سال ، عزاداری شهادت امیرالمومنین و سفره کریمانه امیرالمومنین
۳و۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

هیئت بیت الرقیه محفل رهروان شهداء گتوند
[ @BYTG3 | BYTG3.ir ]
👇👇👇

گزارش صوتی شب ۲۲

ArtistAlbumYearGenre
۰۱۷ files(s)  
۰۱شب بیست و دوم رمضان ا هیئت بیت الرقیه س محفل رهروان شهداMPEG 1 Layer III
۰۰:۵۹:۱۷ | ۵۶.۷۱ MB | 7 file(s)
۰۱ شیخ حسین شعبانی – سخنرانی و روضه۲۳:۰۹ | ۱۱۲ kbps | 18.97 MB
۰۲ کربلایی حسین فرج پور – مناجات و روضه۱۷:۵۱ | ۱۱۲ kbps | 14.72 MB
۰۳ کربلایی حسین فرج پور – زمینه ” از دنیا بیزارم “۰۷:۱۵ | ۱۱۲ kbps | 6.23 MB
۰۴ کربلایی حسین فرج پور – شور ” شمس حجاب کبریا زینبه “۰۱:۵۸ | ۱۹۲ kbps | 3.13 MB
۰۵ کربلایی امیرمحمد اسکندری – شور ” یاهو کشان به خاک نجف “۰۲:۲۲ | ۱۹۲ kbps | 3.68 MB
۰۶ کربلایی امیرمحمد اسکندری – چهارضرب “نوشته ی کتاب تقدیرم حسین “۰۳:۲۲ | ۱۹۲ kbps | 5.06 MB
۰۷ کربلایی حسین فرج پور – روضه پایانی۰۳:۱۶ | ۱۹۲ kbps | 4.91 MB
۱۴۰۱

گزارش صوتی شب ۲۳

 ArtistAlbumYearGenre
۰۱۸ files(s)  
۰۱شب بیست و سوم رمضان ا هیئت بیت الرقیه س محفل رهروان شهداMPEG 1 Layer III
۰۱:۱۶:۳۸ | ۷۱.۹۹ MB | 8 file(s)
۰۱ سید مهدی حسینی – سخنرانی و روضه۱۳:۴۸ | ۱۱۲ kbps | 11.47 MB
۰۲ کربلایی حسین فرج پور – روضه و قرآن بر سر۴۱:۴۹ | ۱۱۲ kbps | 33.92 MB
۰۳ کربلایی امیرمحمد اسکندری – زمینه ” نگاهش به آسمونه “۰۵:۲۹ | ۱۱۲ kbps | 4.81 MB
۰۴ کربلایی امیرمحمد اسکندری – شور ” الحق و الانصاف برازنده ات شاهی “۰۲:۵۰ | ۱۱۲ kbps | 2.69 MB
۰۵ کربلایی امیرمحمد اسکندری – شور ” عالی و اعلی حیدر “۰۴:۲۰ | ۱۹۲ kbps | 6.37 MB
۰۶ کربلایی امیرمحمد اسکندری – شور ” می خوای عبادت بکنی بگو علی “۰۲:۰۹ | ۱۹۲ kbps | 3.37 MB
۰۷ کربلایی حسین فرج پور – شور لطمه زنی “از اثر میخه “۰۳:۳۶ | ۱۹۲ kbps | 5.37 MB
۰۸ کربلایی حسین فرج پور – شور ” اربابم من و دست عنایت تو “۰۲:۳۶ | ۱۹۲ kbps | 4.00 MB
۱۴۰۱